Samsun Memur-Sen Engelliler Komisyonu Şube Başkanları ile bir araya geldi! 

Buluşma vesilesiyle engelli memurlarımız çalışma ve günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara çözüm üretilebilmesi konusunda taleplerini dile getirme fırsatı buldular.
Samsun Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Murat KİPER yaptığı konuşmada : “Toplumumuz ve sorumluluk sahibi yetkililerimiz, yaşadığımız dünyada engellileri, engelleri ile değil, önce herkes gibi insan oldukları için ve sahip oldukları yetenekleri ve birikimleri ile değerlendirmesi gerekiyor. Bu taleplerin karşılık bulacağı bir dünyanın artık hayal olmaması gerekiyor.”  dedi.

EN BÜYÜK ENGEL  SEVGİSİZLİKTİR.

Başkan KİPER konuşmasına: “Çalışma hayatında engelli çalışanların iyi anlaşılması, doğru işe yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve yönetici vasfını kazanması için yeterli fırsatların verilmesi gerekir,birlikte yaşadığımız dünyada, engellilere saygı duyulması ve önem verilmesi elzemdir. Bu hususların karşılık bulması için gerekli adımların atılmasının takipçisi olacağımızın da bilinmesini de isteriz. Bizler sorumlu sendikacılık adına her türlü engelle mücadele etmek ve kendimizle barışık olmalıyız. Bu minvalde ‘En büyük engel sevgisizliktir’ diyerek saygıya, sevgiye bir adım atmak için eğitimin ilk aşamasından itibaren ‘Engellere ve engellilere yönelik doğru adımlar atılmalıdır’ diyoruz.” diye devam etti.
Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi YILDIZ ‘ da yaptığı konuşmada: “ Engelliler günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çalışma hayatının içerisinde bulunan engelli kamu çalışanlarımızın ekonomik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması engelli çalışanlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunmasına fırsat verecek sonuçların alınması için çaba gösteriyoruz. Ekonomik anlamda engellinin gelirine değil giderine bakılarak değerlendirme yapılması daha doğru olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın işe yerleştirilmesi ne kadar önemli ise, kariyer ilerlemesinin de buna uygun yapılması o kadar önemlidir. Bugün ülkemizde bürokrasiye baktığımızda üst düzey yönetici kademelerinde engelli yöneticinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu görüyoruz. Artık bu engellerin  bir engel olarak algılanmasından vazgeçilmesi gerekir.” dedi.
Başkan YILDIZ konuşmasının devamında : “ Memur-Sen olarak bütün kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Engelli memurlarımızı da asla diğer kamu çalışanlarımızdan ayrı düşünmüyoruz. Hatta engelli çalışanlarımız için pozitif ayrımcılık anlamına gelecek taleplerimiz var. Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayları ve Eğitime Bakış Raporlarımız ile bu taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bir cevap yazın