Samsun Haberim | Samsun Haber

Samsun Hak-İş’ten Taşerona işçilere kadro isteği

Hak-iş Konfederasyonu Samsun il Başkanı Ziya UZUN, “Çalışanların tamamının sürekli işçi kadrosuna geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Samsun Hak-İş’ten Taşerona işçilere kadro isteği
101 views
27 Aralık 2019 - 3:05
Kanal Nok

Hak-iş Konfederasyonu Samsun il Başkanı Ziya UZUN, “Çalışanların tamamının sürekli işçi kadrosuna geçirilmesini istiyoruz” dedi.Hak-iş Konfederasyonu Samsun il Başkanı Ziya UZUN; “Geçici işçilerle ilgili belediyelerde orman genel müdürlüğünde ve diğer kamu kurumlarında çalışan işçilerden kanundaki yılda en fazla 6 ay çalışma şartını kaldırılmasını istiyoruz. Dolayısıyla kamu kurumu kendi ihtiyaç durumuna göre  kanunundaki sınır kaldırdığında kurum kendi çalışma saatlerini belirleyebilmeli. 21.4.2007 tarihli 5620 sayılı kanunun o günkü ücret düzeyleri dikkate alınarak bir kısım çalışanlar geçici işçi kalmak yönünde irade beyan ettiler.daha sonra yapılan düzenlemelerle sözleşmeli personellerin ücretleri işçilerin üstüne çıktı . Üniversite  Mezunu sözleşmeli personel olarak çalışabilecek durumda hatta sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanlar kamunun kadrosuna alındı memur oldular dolayısıyla 2007 yılında geçici işçi pozisyonunda kalanlara da kamunun kadrosuna geçme imkanı verilmeli veya sözleşmeli personel pozisyonuna geçme imkanı verilmeli”  diye konuştuTaşeronlarda bir kaç Temel sorunumuz var 1-6552 sayılı kanun 11.9.2014 tarihinde yürürlüğe  girdi bu kanunla beraber alt işverenler nezdinde çalışan  bütün çalışanlar sendikalara üye olma haklarını elde ettiler dolayısıyla sendikalarda TİS yapabilme olanağına kavuştular  yapılan bu düzenlemeler olumlu düzenlemeler bu nedenle hükümetimize öncelikle teşekkür ediyoruz.
Ancak yapılan bu düzenlemelere rağmen uygulamada yaşadığımız çok önemli sorunlar var bunların içerisinde bir kısım kamu kurumlarında çalışan işçiler 6552 sayılı kanunun kapsamı dışında kaldılar çünkü kanunda 4734 sayılı kamu ihale kanunu 62. maddesinin 1. Fıkrasını e bendi kapsamında olanlar kanun kapsamına alındılar diğerleri kanun kapsamı dışında bırakıldı bunlar PTT çalışanları gibi bir kısım kurumlarda çalışanlar bu kanun düzenlemelerinden  yaralanamıyor  dolayısıyla ücretleri garanti altınaalınmadı, yıllık izinleri garanti altına alınmadı, kıdem tazminatları garanti altına alınmadı,  ve TİS haklarından bu işçiler yararlanamıyor. öncelikle kanun’un  bu kısmının hatalı olduğunu düşünüyoruz ki maliye bakanlığı ve çalışma bakanlığı da bizimle benzer düşünceleri paylaşıyor.  dolayısıyla kanunun kapsamının genişletilmesini ve kamu ihale kanunu kapsamında çalışan herkesin bu anlamda personel teminine dayalı ihale  olup olmadığına bakılmaksızın eğer bir ihalenin içerisinde personel ve malzemede  temin ediliyor olsa bile o ihale kapsamında istihdam edilenlerinde kanun kapsamına alınmasını ve  onlarında TİS imkanından yararlanmasını istiyoruz.
2 .kanuni düzenlemeye rağmen bugün toplu iş sözleşmeleri  özellikle kamu  işveren sendikaları tarafından müzakereler sırasında tetkik verilmemesi ve müzakerelerin zorunlu  olarak yüksek hakem kurulu tarafından bağıtlanıyor olması  nedeniyle müzakere süreci yaklaşık 11 ay sürüyor bu da çalışanlar arasında ciddi anlamda bir huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Bu TİS sürecini tıpkı kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi kısa sürede bitirilebilmesi için alt işverenler yönünden de kamu işveren sendikaları ile ve kamuyla taraf konfederasyonlar arasında başta konfederasyonumuz olmak üzere bir çerçeve Sözleşmesi yapılmasına ihtiyaç var  bu çerçeve sözleşme yapıldığı takdirde  toplu iş sözleşmeleri çok hızlı bir şekilde bağıtlanabilir ve burdan kaynaklanan sorunlarda  rahatlıkla çözülmüş olur  bu kanunun uygulanmasının etkinliği  bakımından çok önemli
3-kamuda çalışan işçilere daha önceden verilen sözler var bu sözler çerçevesinde  kamuda çalışanlar ve belediyeler ile il özel idarelerinde çalışan  taşeron işçilerini  kamunun sürekli işçi kadrolarına geçirilmesini istiyoruz. bu düzenlemenin yapılması içinde bizim üzerimize düşen birşey  varsa her türlü katkıyı desteği vermeye hazırız

Her hakkı saklıdır | Nok Medya Grubu