Samsun Haberim | Samsun Haber

Hac başvuruları başlıyor İşte 2017 Hac başvuru tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığından 2017 Hac başvurularıyla ilgili açıklama yapıldı. Müslüman alemi için en önemli ibadetlerden olan Hac için 18 maddelik başvuru bilgileri duyuruldu. Hac başvuruları ne zaman? İlk defa kayıt yaptıracakların ne yapması gerekir? 2017 Hac başvuruları ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde.

Hac başvuruları başlıyor İşte 2017 Hac başvuru tarihleri
236 views
27 Aralık 2019 - 3:05
Kanal Nok

2017 Hac müracaatları başlıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı 2017 Hac başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Diyanet tarafından Müslüman alemi için en önemli ibadetlerden olan Hac için 18 maddelik başvuru bilgileri duyuruldu. 2017 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara 28 Aralık 2016 – 06 Ocak 2017 tarihleri arasında 20 TL ön kayıt ücreti yatırmaları gerektiği belirtilen açıklama ve konuyla ilgili merak ettikleriniz.
Vatandaşların heyecanla beklediği müracaatlar 28 Aralık 2016 tarihinde başlayacak. Kutsal yolculuk için ilk adım olan Hac başvuruları hakkındaki 18 maddelik açıklama yayımlandı. 2017 Hac başvuruları internet üzerinden ya da doğrudan müftülüklere giderek başvuru yapılabilecek. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan 18 maddelik açıklama.2017 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA1- 2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 28 Aralık 2016 – 06 OCAK 2017 tarihleri arasında alınacaktır.
a) 2017 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.
b) Hac Konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenler; 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında internet ortamından veya müftülüklerden Hac konaklama tercihini belirleyerek kayıt yenileme işlemlerini mutlaka yapacaklardır. Kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir. 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır.
c) Kayıt yenileteceklerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.
2- İlk defa kayıt yaptıracaklardan müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir nüshasını müracaat edene verecektir.
3- İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20.-TL'yi ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.
4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.
5- 2017 yılında çekilecek kura sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.
6- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiç bir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde; engellilerin ise, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur'aya girme talepleri kabul edilecektir.
7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılmış olması gerekmektedir. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
8- Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.
9- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.
10- Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapacaklardır.
11- Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.
12- Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
13- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.
14- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden “Grup Başı” olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.
15- Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.
A. Oda Tercihli Konaklama Türü:
a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğlen kumanya verilecektir.
B. Otel Konaklama Türü:
a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalacaktır.
b) Sözleşmeye göre açık büfe usulü ile 2 veya 3 öğün verilebilecektir.
* Yukarıda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi 1 Km'den uzak olan yerlere servis konulacaktır.
16- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.
17- Müracaat formunda 16 ve 17'nci maddelerde yer alan bilgiler istatistiki amaçla sorulmuştur.
18- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.HAC NEDİR?İslam’ın şartlarından biri olup Kabe’yi ve civarındaki ibadet için işaret buyurulan özel yerleri belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli menasiki yerine getirerek eda edilen farz ibadettir.HAC NİÇİN YAPILIR?Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmaktır. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlamaktır.HAC KİMLERE FARZDIR?Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır.
Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:
– Hür, ergin ve akıllı olmak,
– Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,
– Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,
– Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,
– Sağlıklı olmak,
– Yol güvenliği bulunmak

Her hakkı saklıdır | Nok Medya Grubu