Samsun Haberim | Samsun Haber

Bedri Yaşar: “Tutmayan hedeflerin bedelini millet ödemiştir”

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi hakkında konuştu.

Bedri Yaşar: “Tutmayan hedeflerin bedelini millet ödemiştir”
175 views
27 Aralık 2019 - 3:05
Kanal Nok

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ticaret Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi hakkında konuştu. Yaşar, "Ne enflasyon hedefleriniz ne büyüme hedefleriniz ne işsizlikle ilgili hedefleriniz ne de döviz kurlarıyla ilgili hedeflerinizin hiçbir tanesi tutmamıştır." dedi.

TUTMAYAN HEDEFLERİN BEDELİNİ MİLLET ÖDEMİŞTİR

Bedri Yaşar TBMM'de yaptığı konuşmada, "Konuşmama başlamadan önce, Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin yönetiminin soydaşlarımıza uyguladığı mezalimi kınıyor ve bu kürsüden lanetliyorum. 

2003-2019 yılları arasında büyüme performansı dalgalı bir seyir izledi. Bununla birlikte büyüme rakamları yüzde 9,4 ila yüzde eksi 4,7 arasında dalgalı bir seyir izledi. Türkiye'nin doksan yıllık dönemde büyüme ortalaması yıllık yaklaşık yüzde 4,6 seviyesindedir, 2008 yılından sonra eski seriye göre yüzde 3,3'e kadar düştüğü görülmektedir. Bugün ise 2019 sonu itibarıyla şu an için yüzde 0,9, hedeflenen rakam yüzde 1 ve 1'in bir miktar da üzerindeki bir rakamdır. 

2002 yılında gayrisafi yurt içi hasıla büyüklüğüyle dünya sıralamasında 17'nci sırada bulunan ekonomimiz, 2014 yılına kadar olumlu bir performans sergileyerek 16'ncılığa yükselmiş fakat bu durumu koruyamayarak 2017 yılında tekrar 17'nci sıraya gerilemiştir. 2018 yılında 18'inci sıraya düşen Türkiye ekonomisi, 2019 yılı sonunda IMF tarafından tahmin edilen büyüme oranları dikkate alındığında, 19'uncu veya 20'nci sıraya yerleşeceği öngörülmektedir. " diye konuştu.

İLK 10 EKONOMİ HEDEFİ

Enflasyon hedefinin azaldığını belirten Yaşar, "Ekonomimizin 2023 hedefini ilk 10 olarak planladınız ama görünen o ki bırakın, ilk 10 hedefini tutturmayı, biz bu gidişle ilk 20'de değil, onun da altına düşeceğimiz görülmektedir. Enflasyon hedefi de 2002 yılından itibaren 2001 krizinden sonra 2002 yılından itibaren enflasyon hızla azalmış, istikrarlı bir seviyeye ulaşmıştır. 2001 krizi sonrası uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Planı çerçevesinde, enflasyon uzun süre tek haneli rakamlarda tutunmuştur. 

Fakat bu sağlıklı ve istikrarlı büyüme döneminde üretimin ithalata bağımlılığı azaltılamadığından özellikle 2018 Ağustos ayı itibarıyla yükselen döviz kurlarının da etkisiyle enflasyon yeniden çift haneli rakamlara yükselmiştir. 2002'den itibaren düşük enflasyon hedeflemesiyle cari açığı göze alan Hükûmet, temel makro sorunlara çözüm bulamadığından, enflasyon hedeflemesinde de sadece 2002 ve 2012 yılları arasında başarılı olmuş fakat 2012 yılından itibaren enflasyonun sürekli artışına engel olamamıştır. OECD Enflasyon Raporu'na göre, 2018 Aralık ayı üye ülkeler genelinde yüzde 2,9 olan gıda enflasyonu Türkiye'de yüzde 25,1'e tırmanmıştır. " dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

İşsizlik oranlarında olumlu bir gelişme sağlanamadığını belirten Yaşar, "Ekonomik büyümenin sürekli olarak sağlanması ve son on yedi yıllık dönemde yıllık ortalama 4,5 büyüme kaydedilmesine rağmen, işsizlik oranlarında olumlu bir ilerleme sağlanamamıştır. Türkiye ekonomisinin bu dönemde istihdam yaratmayan bir büyüme sergilediği görülmektedir. Büyüme döneminde öncü sektör olarak belirlenen inşaat sektörünün kalıcı istihdama katkısının olmaması bunun en önemli göstergesidir. Kaldı ki şu dönemde inşaat sektörü de çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Belediyelerde verilen ruhsat sayısı bir elin parmaklarını da geçmemektedir. 

Diğer taraftan, 15-26 yaş arası genç işsizlerin oranı 27,4'e yükselmiştir. Keşke burada hitap eden genç arkadaşlarımız gençler adına söyleseydiler ki: "2020 bütçesinde 100 bin mühendise iş bulacağız, 50 bin hemşireyi atayacağız, 100 bin öğretmeni atayacağız." Tabii, gurur duyarız, genç arkadaşlarımızın siyasetin içinde olmasından, kürsüde hitap etmelerinden mutlu oluruz ama gençlerin işsizlik sorununa da keşke bir nebze parmak basmış olsaydılar. İnşallah bundan sonraki hitaplarında bunu dikkate alırlar diye düşünüyorum. 

Üretimin ithalata olan bağımlığını azaltacak politikalar belirlenip uygulanmadığı gibi, yüksek teknolojiyi, ihracatımızı artıracak AR-GE harcamaları da yeteri kadar artırılamamıştır. Hükûmet yüzde 2 olarak bunu planlamış, maalesef şu an geldiği oran yüzde 1'i geçememiştir. Aynı şekilde, getirilen onlarca teşvike rağmen maalesef bölgeler arası gelişmişlik farkı bir türlü ortadan kaldırılamamıştır. Bu sorun aynı şekilde devam etmektedir ve özellikle yatırımlar belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. " diye konuştu.

2023 HEDEFLERİ

Yaşar konuşmasının devamında, "Tabii, buna paralel olarak bir de ihracat hedefleri var. 2023 hedefi 500 milyardı, bugün revize edilen rakam 277 milyar, 2018 itibarıyla bu rakam 168 milyar, 2019 sonu itibarıyla da 170 milyarlar hedeflenmektedir. Ümit ediyoruz bu hedefleriniz tutar ama bu görünen rakamlarla, bu ortaya konan rakamlar, 2023 yılında 277 milyar dolarlık hedefiniz pek tutacak gibi görünmüyor. Çünkü biz şuradan biliyoruz: Ne enflasyon hedefleriniz ne büyüme hedefleriniz ne işsizlikle ilgili hedefleriniz ne de döviz kurlarıyla ilgili hedeflerinizin hiçbir tanesi tutmamıştır. Tutmayan hedeflerin bedelini millet ödemiştir ama bu hedeflerden kaynaklanan sonuçlarına da yine millet farklı yöntemlerle katlanmıştır. " dedi.

DIŞ TİCARET ATEŞELERİ

Yaşar, "Tabii, dış ticaretten bahsederken bugün, ülkenin farklı yerlerinde dış ticaret bürolarında çalışan elemanlarımızın sayısı eksik. Bunların sayısı eksik olduğu gibi, belli kalite standartlarının da üzerinde olması lazım. Dış ticaret ataşelerimizin görevi, oradaki iş adamlarımızın her türlü problemlerini çözmek, hukuki sorunlarına yardımcı olmak, muhasebeyle ilgili evraklarını düzenlemek, pazarla ilgili onlara gerekli bilgiyi vermek, onunla ilgili yapılacak ne varsa, şube açılacaksa gerekli bilgi, belge ve donanımla iş adamlarımızı donatmak. Bu da yetmez, gerekirse havaalanında karşılamak, otel rezervasyonlarını yapmak her türlü önünü açmak ticaret ataşelerinin birinci görevi olmalıdır. Unutmayalım ki bugün Çin bu ekonomik büyüklüğünü… Bugün Çin'in büyükelçiliklerinde çalışan eleman sayısı kadar ticaret ataşeliklerinde çalışan elemanları var. Büyümenin, hedefleri tutturmanın birinci yolu da bu ticaret ataşeliklerini tekrar gözden geçirmekte yatıyor. 

Tabii, iş adamlarımız yurt dışına giderken çok ciddi sorunlar da yaşıyorlar. Sayın Bakanım, özellikle, Orta Asya'da iş yapan firmaların alacakları ciddi problem… Türkmenistan bunların başında geliyor. Bizim iş adamlarımızı bu coğrafyaya gönderirken sonuna kadar yanında durmamız gerekiyor. Onları ekonomisi, demokrasisi gelişmemiş ülkelerle baş başa bırakarak iş adamlarının bu sorunları çözmemiz mümkün değil. Buraya gönderdiğimiz iş insanlarımızın, müteahhitlerimizin alacaklarını takip etmekte devletin birinci görevidir, onu da buradan size tekrar hatırlatıyorum. 

Tabii, ekonomideki bu durgunluk en çok bugün sayıları 1 milyon 800 bini bulan esnaf ve sanatkâr kesimini de etkilemiştir. Esnafın en önemli beklentisi güven. Güven unsuru oluşmadığı sürece ekonominin, ticaretin gelişmesinden bahsedemezsiniz. Eskiden iki esnaf birbirine, tereddütsüz, istinasız, paraya pula bir ihtiyacı varsa "Aç kasayı al götür, çekini karşıla; ben de yarın getirir, yerine koyarım." derdi. Buradaki milletvekillerinin hepsine soruyorum: Bugün etrafınızda böyle kaç tane esnaf var? Bugün, tam tersine, borcunu ödeyemeyen, sıkıntılar yaşayan, kepenk indiren, ticaretini devam ettiremeyip bunalıma giren esnaf sayısı artık sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar. " diye sözlerine ekledi.

YAZAR KASAYI ATANA BELEDİYEDE İŞ

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "2002'de yazar kasayı fırlatan, Büyükşehir Belediyesinde iş buldu çalışıyor. Bakın, bugün bunlardan hiç bahseden kimse yok ama bugün işsizlik neticesinde intihar eden Antalya'da, İstanbul'daki insanların dramlarıyla onlar baş başa kaldılar. " diye konuştu.

SGK VE VERGİ BORÇLARI

Esnafın beklentilerinin olduğuna dikkati çeken Yaşar, "Bugün, esnafın sizlerden, bizlerden beklentisi şu: Vergi ve SGK borçları var -büyük firmaların borçlarını yapılandırıyorsunuz- hiç olmazsa bu dönemde SGK ve vergi borçlarının da yapılandırılması konusunda talepleri var. Diğer taraftan, yazılan çekleri var. Her çeki yazılana sahtekâr gözüyle bakmak bizlere yakışmaz. Milyonluk cirolar yapan arkadaşlarımız var ama içinde bulunduğu durum itibarıyla çeklerini ödeyemiyorlar." dedi.

ÇEK YASASI

Karşılıksız çekleri Meclis gündemine taşıyan Yaşar, "Çeklerini ödeyemeyince karşılıksız çekten dolayı hapse düşen arkadaşlarımız var. Bunların hapse girmesi, bunların borçlarını ödemesi için bir işe yaramıyor; bu, çare değil. Kaldı ki bu Çek Yasası 2016 yılında çıktı. 2016 yılından önce yazılan çek sayısı ile ondan sonra yazılan çek sayısı arasında bir fark yok. Demek ki bu, bir noktada, yaptırım gücü olmayan bir kanun. Bununla ilgili de gerekli çalışmaların, düzenlemelerin bir an önce yapılması lazım; onu da buradan hatırlatıyoruz. Diğer taraftan "İŞKUR üzerinden alınan, istihdam edilen elemanlarla istihdam sayısını artırdık." diyorsunuz." diye konuştu.

NİTELİKLİ ELEMAN KONUSU

Yaşar, son olarak, "Bakın, Samsun'da 63 tane meslek lisesi var. Buradan mezun olan arkadaşlar mesleği icra etmekten uzak; elektrikçi elektrik kaynağı yapamıyor, mekanikçi tesisatı tamir edemiyor. Dolayısıyla bunlar ile bizler, yatırımcılar arasında, fabrikalar arasında bağ kurmadığımız sürece, nitelikli eleman yetiştiremediğimiz sürece işsizliğin önüne geçmemiz mümkün değil.

Sanatkâra, eli kirlenen insanlara bizler burada ikinci sınıf insan muamelesi gösterirsek, bu meslekleri küçümsersek artık bu meslekleri yapacak eleman bulmakta da zorluk yaşayacağımız hepinizin takdirinde, bilgisinde. Bizlerin, meslek liselerinin sayısının çokluğuyla değil, nitelikli eleman yetiştirmesiyle övünmemiz gerekiyor; aynı şekilde, üniversite sayılarımızın artmasıyla değil, nitelikli üniversite mezunlarımızın olmasıyla övünmemiz gerekiyor." diye sözlerine ekledi.

Her hakkı saklıdır | Nok Medya Grubu