Samsun Haberim | Samsun Haber

Atakum Belediyesinde Zimmet Davasının Gerçekleri – 1

Araştırmacı Yazar – Ekonomist Gökhan Güler, Atakum Belediyesinde olduğu iddiasıyla görülen 2 milyon 303 bin liralık zimmet davasının tüm detaylarını ‘Olgu’ ismini verdiği köşe yazısı dizisiyle okurlarla paylaşıyor.

Atakum Belediyesinde Zimmet Davasının Gerçekleri – 1
Gökhan Güler( gokhanguler23@hotmail.com )
02 Mart 2020 - 12:34
Kanal Nok

Yazı dizisinin içeriği; Atakum Belediyesinde halen görev yapan Fatma Tüfek Arıcı’nın, 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanı olan Metin Burma’nın Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı sıfatıyla, kendisine bağlı birimlerden zimmetine 2.3 milyon TL para geçirmiş olduğu iddiası ile ilgili açılan davanın içeriği ve yargılama sürecinde bu güne kadar yaşanan olayların ele alınması üzerinedir.

Bin 505 sayfalık resmi belgelere dayalı yazı dizisinde herhangi bir yoruma yer verilmemektedir. Atakum Belediyesindeki zimmet davasının tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşmayı düşündüğüm yazı dizimi, toplam 6 yazıdan oluşacak şekilde siz değerli okurlara sunacağım.

Mahkeme tutanakları, bilirkişi raporları, ifadeler ve müfettiş incelemesi detaylarından 1.505 sayfalık ‘Olgu’ yazı dizisi dosyası

Atakum Belediyesinde Zimmet Davasının Gerçekleri – 1

Fatma Tüfek Arıcı kimidir?

Fatma Tüfek Arıcı, 2009-2014 yılları arasında CHP Atakum Belediye Başkanı olan Metin Burma’nın 1.derece yakınıdır. Aynı dönemlerde Belediye Başkan danışmanı olarak görev yapan ve daha sonraki dönemlerde de Belediye Meclis üyeliği görevi yapan Mustafa Tüfek’in kızıdır.

Zimmet Davası neden ve nasıl açılmıştır?

Dava süreci, 8 Nisan 2016 tarihinde dönemin Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın İçişleri Bakanlığından inceleme talep etmesiyle başlamıştır.

İshak Taşçı; edinilen bilgiler doğrultusunda, 2012-2013-2014 yıllarında EL MAKBUZLARI ile yapılan tahsilatların banka kayıtlarında görülmediği, aynı seri numaralı ‘MÜKERRER MAKBUZLAR’ın bulunduğu ve belediyenin POSTA ÇEKİ hesabından yapılan tahsilatların hesaplara yatırılmadığı, bu nedenle yasal olmayan iş ve eylemlerin yapıldığı ile ilgili güçlü delillere ulaşıldığı bilgisi ile İçişleri Bakanlığından müfettiş incelemesi talep etmiştir.

İddiaları inceleme üzere İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi İ.S., 3 Mayıs 2016 tarihli 2320 no’lu emir ile inceleme sürecini başlatmıştır.

15 Ağustos 2016 tarihinde sonuçlandırılan müfettiş raporu, 23 sayfa ve 1136 parça ek belgeden oluşmaktadır ve aynı tarihte İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi İ.S., tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi İ.S.’nin raporundan başlıklar,

İshak Taşçı’nın Mülkiye Müfettişine verdiği ifadesi:

Önceki dönem belediye yönetiminin, alt yapı bedellerinin tahsilatında ciddi indirimler yaptığı ve benim neden bu indirimleri yapmadığım yönünde çok sayıda eleştirilere maruz kalmaktaydım. Diğer yandan, ödenmemiş alt yapı bedelleri ile ilgili yapmış olduğumuz tebligatlardan sonra, borç tebligatı eline ulaşan kişiler, kendilerinin bu ödemeleri yaptıklarını, ödemelere ait makbuzları ile belediyeye gelerek tarafımıza ibraz ettiler. Yasal olmayan bu indirimlerin nasıl yapıldığı, belediye kayıtlarında borçlu görünmelerine rağmen, tahsilat dekontlarının nasıl düzenlenmiş olduğu konuları oldukça şüpheli bir durum arz etmekteydi.

Bunun üzerine, konu ile ilgili derinlemesine araştırma yapılması yönünde talimat verdim.

Başkan danışmanı, Ensar Erdöl, yapmış olduğu araştırma sonucunda, Fatma Tüfek Arıcı’nın vezne bürolarının hemen yanında bulunan makam odasından, kendine yakın ve yalnızca Fatma Tüfek Arıcı’nın talimatı ile işlem yapan personeller ile tüm operasyonu yönettiği, aynı dönemde Mali Hizmetler Müdürü olan Nuray Keleşoğlu’nun bile hiçbir işleme müdahale edemeyeceği bir düzenin kurulduğunu tespit etti.

Bilgi işlem sorumlusu Ahmet Enes Kaya, yapmış olduğu inceleme sonucunda, Fatma Tüfek Arıcı’nın kullandığı AB080 no’lu bilgisayar sistemi üzerinden yapılan işlemlerde, tahsil edilmiş olan bedellerin banka hesapları ile karşılaştırıldığında paranın hesapta olmadığı, bazı tahsilat işlemlerin, sahte tahsilat makbuzu niteliğinde, aynı seri numaralı ikiz tahsilat makbuzları ile gerçekleştirildiğini tespit etti.

Mali Hizmetler Müdürü, Atilla Özsüz, yapmış olduğu araştırma sonucunda, Atakum Belediyesine ait posta çeki hesabından tahsil edilen bedellerin imzalı talimatla hesaptan çekildiği ancak ne o anda nede daha sonrasında belediyenin banka hesaplarına aktarılmadığını tespit etti.

Yetkin belediye personeli tarafından yapılan bu tespitler sonucunda, suistimal yapıldığı yönünde çok güçlü emareler görülünce, ben de Belediye Başkanı olarak daha etkin incelenmesini sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi talebinde bulundum.

Fatma Tüfek Arıcı’nın Mülkiye Müfettişine verdiği ifadesi:

Müteahhitler alt yapı bedellerinin ödenmesi için yanıma geldiklerinde öncelikle Belediye Başkanı olan Metin Burma’nın uygun gördüğü indirimleri yapar, sonrasında taksitlendirme konusunda yardımcı olabileceğim bir durum varsa İNSİYATİF kullanırdım. Müteahhitler tarafından bana verilen alt yapı bedelleri mukabilinde makbuz düzenleyip kendilerine veriyordum. Veznedarda biriken para gün sonunda bankaya gönderiliyordu. Güven esasına dayalı olarak, veznedar ve tahsildarın şifrelerini kullanarak onların yapması gereken işlemleri de gerçekleştiriyordum. Posta çeki hesabından çekilen paraların, el makbuzu ile işlemini yapar sonra bankaya yatırılmak üzere gönderirdim.

Fatma Tüfek Arıcı’nın Mahkemeye verdiği savunması:

Fatma Tüfek Arıcı’nın 09/09/2016 tarihinde mahkemeye verdiği savunmasında; altyapı bedellerinde indirim yapma yetkisinin Belediye Başkanında olduğunu, bu nedenle dönemin Belediye Başkanı Metin Burma’nın tanık olarak dinlenmesini talep etmiştir. Diğer yandan babası Mustafa Tüfek’in Belediye Başkan Danışmanı olması ve Belediye Başkanı Metin Burma ile olan akrabalık ilişkisinin müfettiş raporuna baskı ile eklendiğini belirtmiştir.

Ek olarak bu konuyla direk ilgisi yokken, Mustafa Tüfek’in şahsen müracaatı ile, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne “Belediye Başkanının altyapı bedellerinde indirim yapma yetkisinin olup olmadığının” sorduğu bir yazı istenmiştir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin cevap yazısında, “Teknik alt yapı bedellerine yapılan itirazlar imar durumu ile yol ve kaldırım masraflarına ait teknik alt yapı bedelleri hesap tablosu üzerinden yeniden incelenerek HESAPLAMA HATASI VAR İSE encümen kararına gerek duyulmaksızın taahhuk değiştirilebilir” denilmektedir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi cevap yazısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin cevap yazısından anlaşılacağı üzere, Belediye Başkanı Metin Burma’nın hesap tablosunda belirlenmiş olan teknik alt yapı bedelleri üzerinde herhangi bir indirim yetkisi bulunmadığı gibi, 3194 sayılı İmar Kanunun 23.maddesi gereği, teknik alt yapı bedelinin %25 i peşin geri kalan kısmı en fazla 6 ay içinde ödenebileceği belirtilmektedir.

Dolayısıyla Fatma Tüfek Arıcı’nın bu konuda İNSİYATİF kullanımına da yer yoktur.

Bir sonraki yazımda, el makbuzu ve posta çeki hesaplarında yapılan işlemlere ait iddiaları ve savunmaları ele alacağım…

Her hakkı saklıdır | Nok Medya Grubu